Galaxy Grey – LTI.715001

 

Kích thước: 750x1500mm

Ứng dụng: Ốp lát sàn và tường

Khu vực ứng dụng: Phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, cửa hàng, nhà hàng, văn phòng,…

Tính năng ép khô (EN 14411:2018): Độ hút nước Eb ≤ 0.5% đối với sàn và tường

Chứng chỉ: Iso 9001:2015 | Iso 13006:2018 | QC 3196 | CE

Surface: Glazed

Sản phẩm có 5 Faces

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm có 4 Faces
Sản phẩm có 5 Faces
Sản phẩm có 4 Faces
Sản phẩm có 8 Faces